ساختمان سبز

گزارش «بهینه‌سازی انرژی و محیط ‌زیست در بخش ساختمان» تصویب شد

دنیای سبز تر - 22 خرداد 1396   08:01
گزارش «بهینه‌سازی انرژی و محیط ‌زیست در بخش ساختمان» تصویب شد

تصویب گزارش آغازین (Inception Report) پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست در بخش ساختمان، اصلاح قوانین و تحول بازار در جلسه رسمی کمیته راهبری ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط ‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صورت گرفت.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی، در کمیته راهبری پروژه، تیم مدیریت پروژه؛ برنامه عمران منطقه‌ای ملل متحد (UNDP)؛ وزارت امور خارجه کشور؛ وزارت نفت؛ وزارت نیرو؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت راه و شهرسازی؛ سازمان برنامه و بودجه کشور؛ شرکت ملی گاز ایران؛ سازمان نظام مهندسی تهران؛ شهرداری تهران؛ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت؛ سازمان ملی استاندارد ایران؛ سازمان محیط زیست؛ مرکز تحقیقات راه، شهرسازی و مسکن؛ انجمن شرکت‌های خدمات انرژی؛ اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی تهران به عنوان اعضا کمیته راهبری حضور دارند.
00