محیط زیست

پرزهای پنبه‌ای در فضای شهر از کجا می‌آیند؟

دنیای سبز تر - 23 خرداد 1396   09:34
پرزهای پنبه‌ای در فضای  شهر  از کجا می‌آیند؟
 
شاید افزایش بی‌سابقه پرزهای سفید رنگ پنبه‌ای شکل در هوا و زمین این روزها نظر شما را هم به خودش جلب کرده باشد. این پرزهای پنبه‌ای در واقع بذرهای به بار نشسته درختان صنوبر هستند که با وزش باد این طرف و آن طرف می‌روند و علاوه بر پخش شدن در سطح زمین روی لباس عابرها می‌نشینند و حتی با ورود به مجاری تنفسی برای افراد ایجاد مشکل می‌کنند. با توجه به افزایش قابل توجه این پرزها نسبت به سال‌های گذشته علت را از دکتر کَلایری مدیر دفتر تحقیقات صنوبر موسسه تحقیقات جنگل‌ها  و مراتع جویا شدیم.
دکتر کَلایری به جهان سبز می‌گوید: پرزهای پنبه‌ای شکل و سفیدی که شما در سطح شهر و پارک‌ها می‌بینید در واقع بذرهای درخت صنوبر هستند. در مورد درخت صنوبر نکته قابل توجه این است که این درخت، دو پایه نهال نر و ماده دارد. ما بارها به مسئولان فضای سبز شهرداری تذکر داده‌ایم که اگر این درختان را برای کاشت در معابر و محیط شهری می‌کارید، از نهال‌های نر استفاده کنید چرا که بذرافشانی درختان نر در سه روز انجام می‌شود و به پایان می‌رسد و گرده‌های کمی را ایجاد می‌کند. اما درخت‌های ماده بذرهایشان را به شکل پرز‌های پنبه‌ای در فضا آزاد می‌کنند و این باعث زحمت و آزار شهروندان می‌شود. پایه‌های ماده صنوبر را باید در مکان‌های دور از شهر مانند مزارع کاشت تا به بار نشستن بذر آن‌ها مشکلی ایجاد نکند. علت افزایش این پرزهای پنبه‌ای هم به خاطر بیش‌تر کاشته شدن نهال‌های ماده است که متاسفانه همکاران فضای سبز در این موضوع دقت لازم را نمی‌کنند. 

00
نویسنده: پردیس سیاسی