پسماند

آلودگی میکروبی سواحل شمالی نگران‌کننده‌تر از سواحل جنوبی است

دنیای سبز تر - 23 خرداد 1396   09:48
آلودگی میکروبی سواحل شمالی نگران‌کننده‌تر از سواحل جنوبی است

ضیاءالدین الماسی مدیرکل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی در پاسخ به پرسش علت عدم پیگیری آلودگی دریاها ناشی از ورود فاضلاب‌ها به آب‌های کشور گفت:  وزارت نیرو مسئول اجرای شبکه فاضلاب در کشور است. از طرف دیگر این وزارتخانه با کمبود اعتبار برای تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب روبرو است و واقعیت این است که هزینه تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب در استان‌های ساحلی بسیار بالا است اما با این وجود این موضوع در دستور کار برنامه توسعه عمران وزارت نیرو قرار دارد. سازمان محیط زیست نیز ناظر اجرای این طرح است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه به احداث شبکه جمع آوری فاضلاب پرداخته شده است گفت: این سازمان این نگرانی را دارد که در نتیجه ضعف مدیریت پساب‌ها، مشکل آلودگی میکروبی دریاها حل نشده باقی بماند.
الماسی تاکید کرد: آلودگی میکروبی در مناطق شمالی کشور نسبت به دریاهای جنوب نگران کننده‌تر است چون در جنوب کشور آب‌ها ظرفیت خود پالایی بالاتری دارند.

00
نویسنده: پردیس سیاسی