محیط زیست دریایی

قوانین حریم دریا و ساحل کشور مربوط به 40 سال پیش است!

دنیای سبز تر - 23 خرداد 1396   09:58
قوانین حریم دریا و ساحل کشور مربوط به 40 سال پیش است!

شهرام فداکار مدیر کل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی در در پاسخ به پرسشی در مورد تعیین حریم و حدود دریاها و سواحل گفت: در قانون اراضی مستحدثه و ساحلی، حریم‌ها مشخص شده است. حریم دریا ۶۰ متر و حریم ساحل ۱۰۰۰ متر تعیین شده است. ساخت و ساز در این حریم‌ها ممنوع است مگر اینکه فرآیندهای قانونی،مجوز اجرایی پروژه را بدهد اما آنچه برای سازمان محیط زیست اهمیت دارد حریم‌های اکولوژی دریا است که باید رعایت شود.
وی افزود: در قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور که اخیرا به تصویب رسیده، وظایفی برای دستگاه‌ها مشخص شده که یکی از آنها تعیین حد بستری تالاب‌ها است. در قانون اراضی مستحدثه و ساحلی،حریم دریا و ساحل وجود دارد اما این قانون در سال ۵۴ تصویب شده بنابراین لازم است بازبینی در این موضوع صورت گیرد.

00
نویسنده: پردیس سیاسی