پسماند

زن 81 ساله بیروتی، انگیزه‌ای برای بازیافت زباله‌های لبنان

دنیای سبز تر - 27 خرداد 1396   05:14
زن 81 ساله بیروتی، انگیزه‌ای برای بازیافت زباله‌های لبنان
 
یک زن 81 سال بیروتی، با تشکیل گروهی از زن‌های روستایی در لبنان، توانست توجه همگان را به خود جلب کند. از سال 2015 تا 2016 که گردآوری زباله به صورت یه معضل اجتماعی و حتی سیاسی در لبنان درآمده بود، این زن زباله‌های روستای خود را در خانه‌اش دفن کرد. در پی این اقدام و با تامین کمک هزینه مالی برای ساخت لندفیل، این مشکل در شهر بیروت، پایتخت لبنان هم برطرف شد. وی دلیل این حرکت خود جوش را نگرانی درباره رشد کودکان در شرایط نه چندان مناسب بهداشتی اعلام کرد.
00