فناوری

تیشرتی که آلودگی آب را نشان می‌دهد

دنیای سبز تر - 29 خرداد 1396   05:32
تیشرتی که آلودگی آب را نشان می‌دهد
 
اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها، پدیده‌ای است که مانند طوفان، سیل و آب شدن یخچال‌ها قابل رویت نیست، اما راه‌هایی وجود دارد که می‌تواند آن را به ما نشان می‌دهد. Rothschild و Bowker، طراحان تیشرتی هستند که در مقابل pH آب، با تغییر رنگ عکس العمل نشان می‌دهد. راز این تغییر رنگ در استفاده از آب کلم خلاصه می‌شود. آب کلم محتوی مقادیر زیادی آنتوسیانین است. این ماده طیف مناسبی از رنگ‌ها(قرمز-صورتی تا آبی-سبز) را شامل می‌شود که در برابر اسیدی یا بازی شدن آب حساس است. رنگ این تیشرت در واکنش با آب اسیدی، خنثی و یا بازی به ترتیب قرمز، بنفش و سبز خواهد بود. سولفوردی‌اکسید و نیتروژن‌دی‌اکسیدهای خروجی از کارخانه‌ها، اتومبیل‌ها و نیروگاه‌های برق باعث بوجود آوردن باران‌های اسیدی می‌شوند. همچنین افزایش روزافزون دی‌اکسیدکربن باعث جذب بیشتر آن توسط اقیانوس‌ها واسیدی شدن بیشتر آن‌ها می‌شود.
01