آلاینده ها

در سال گذشته کدام آلاینده‌ها بیش‌تر هوای تهران را آلوده کرده‌اند؟

دنیای سبز تر - 18 مرداد 1396   13:06
در سال گذشته کدام آلاینده‌ها بیش‌تر هوای تهران را آلوده کرده‌اند؟
 
در سالي كه ذرات معلق كمتر سد راه تنفس تهراني ها شده، اُزُن به عنوان يك آلاينده جديد خودنمايي كرده است.
 
«سولماز احدي» كارشناس شركت كنترل كيفيت هواي تهران در اين باره می‌گوید: طي 2 سال اخير اگرچه ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون كاهش چشمگيري داشته اما آلاينده ازن توانسته خودي نشان دهد و 5 روز از روزهاي امسال را آلوده كند.
به گفته احدي، بررسي روند علل و تعداد روزهاي آلوده هوا طي دهه 90 نشان مي‌دهد از سال 91تا 94(طي بازه زماني اول فروردين تا 15مرداد)، دو آلاينده ذرات معلق كمتر از 10 و ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون، آلاينده اصلي هواي تهران بوده‌اند اما در سال 95 يك روز هوا توسط ازن آلوده شد و اين عدد در سال جاري تا 15 مرداد به 5 روز رسيده است. بدين ترتيب با گذشت 140 روز از سال، ازن 3درصد از روزها را ناسالم كرده است. همچنين در سال 96 هنوز هواي تهران توسط گرد و غبار آلوده نشده و ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون آن نتوانسته آسمان تهران را تسخير كنند. احدي تصريح كرد: آلاينده هاي مونواكسيد كربن، دي اكسيد نيتروژن و دي اكسيد گوگرد نيز هنوز در تهران آلاينده محوري نيستند و طي سال‌هاي اخير معضل اصلي شهر نبوده‌اند.

00