انرژی

تجهیز 11 بوستان غرب تهران به آبگرمکن‌های خورشیدی

دنیای سبز تر - 18 مرداد 1396   13:07
تجهیز 11 بوستان غرب تهران به آبگرمکن‌های خورشیدی

یازده بوستان غرب تهران با هدف کاهش مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به آبگرمکن خورشیدی مجهز شدند.

به گزارش مهر محمد بیدشکی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه21 گفت: خدمات رفاهی و عمومی ۱۱ بوستان در سطح منطقه ۲۱ با استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی به شهروندان ارائه می شود. بوستان های رئیسعلی دلواری، شهدای گمنام (گلریز)، سروناز، نیلوفر، بانوان و نرگس در ناحیه یک؛ شهید کارور و استقلال واقع در حاشیه محوری بزرگراه آزادگان در ناحیه دو و طبیعت، زیتون و دانش در محدوده ناحیه سه منطقه۲۱ در مجموع با نصب بیست آبگرمکن خورشیدی به تجهیزات نوین استفاده از انرژی‌های پاک و عاری از آلودگی مجهز شده است.

00