دعوت لئوناردو دیکاپریو از مردم برای حفاظت از شیرها

نابودی حیات وحش نباید هزینه توسعه باشد!

دنیای سبز تر - 21 مرداد 1396   10:36
دعوت لئوناردو دیکاپریو از مردم برای حفاظت از شیرها

نابودی حیات وحش نباید هزینه توسعه باشد!
 
شیرها در خطر انقراض قرار دارند و امروز تنها  20,000 قلاده از آنها باقی مانده است. این در حالیست که در حدود 100 سال پیش این رقم تقریبا 200,000 بوده است.

لئوناردو دیکاپریو، سفیر صلح سازمان ملل متحد و نماینده این سازمان در امور تغییرات اقلیمی، تلاش برای جلوگیری از کاهش جمعیت این گونه جانوری را آغاز کرده و بنیاد او به همراه شبکه حفاظت از حیات‌وحش به دنبال تاسيس سازمانی غیر انتفاعی است به نام صندوق بازتوانی شیرها  LRFکه تصمیم دارد جمعیت شیرها را تا سال 2050 دو برابر کند.
جمعیت شیرها به دلیل خسارات وارده به زیستگاه این گونه جانوری و کم شدن شکار به شدت کاهش یافته است. امروزه تقریبا 80 تا 90 درصد از جمعیت حیوانات، نسبت به گذشته از بین رفته است و شیرها در 26 کشور جهان منقرض شده اند. ولی اگر پارک های حیات وحش آفریقایی با حمایت سازمان ها به طور مناسب سازماندهی شوند، می‌توان با بودجه LRF جمعیت آن‌ها را چند برابر کرد. تمام این بودجه در اختیار سازمان های افریقایی که در زمینه حفاظت از شیرها فعالیت می‌کنند، قرار خواهد گرفت. طرح صندوق بازتوانی شیرها  LRF تا کنون بیش از 800,000 دلار اعتبار را به مراکزی نظیر پانترا در سنگال، پروژه جلوگیری از وقوع جرایم در حیات وحش، در زامبیا و شبکه پارک های حفاظت شده افریقا در بنین اختصاص داده است. این بودجه جهت مقابله با شکار شیرها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با ایجاد کردن مکان های حفاظت شده برای زندگی آن‌ها به بقای این گونه جانوری کمک می‌کند.
جاستین وینترز مدیر اجرایی بنیاد لئوناردو دیکاپریو بیان کرد که "دو برابر شدن جمعیت شیرها در سال 2050 نشان خواهد داد که نابودی حیات وحش هزینه توسعه جوامع بشری نیست و انسان و طبیعت می‌توانند در کنار هم زندگی و رشد کنند."
دیکاپریو طی پیامی از مردم جهان درخواست کرد تا در این اقدام مشارکت کنند. او گفت: "حیات وحش جهان ما با سرعت بسیار زیادی در حال نابودی است و حتی گونه‌ای نمادین مانند شیر افریقایی نیز از این روند مستثنی نیست. در حال حاضر مقدار بسیار کمی از کمک های بشر دوستانه برای حفاظت از حیات وحش اختصاص داده شده است اما مطمئناً می‌توانیم با کمک یکدیگر این وضعیت را تغییر دهیم."

00