محیط زیست

عملکرد دولت یازدهم در حوزه محیط زیست منتشر شد

دنیای سبز تر - 21 مرداد 1396   12:24
عملکرد دولت یازدهم در حوزه محیط زیست منتشر شد
 
مجموعه عملکرد دولت یازدهم در حوزه محیط زیست در قالب کتاب و لوح فشرده منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، در این مجموعه، بعد از مقدمه و تبیین جایگاه محیط زیست در اندیشه و کلام مقام معظم رهبری و رییس جمهوری، جایگاه محیط زیست در اسناد بالادستی و برنامه دولت یازدهم تبیین شده است.
سپس وضعیت محیط زیست و چالش های موجود در ابتدای دولت یازدهم آمده است و آنگاه اهم عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در دولت تدبیر و امید در حوزه های مختلف حکمرانی محیط زیست، توانمندسازی، آموزش و اطلاع رسانی، محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی، محیط زیست دریایی و حوزه دیپلماسی و همکاری های بین المللی و منطقه ای بطور کامل بیان شده است.
در فصل پیوست ها نیز بازدیدهای استانی و ماموریت های خارجی رییس سازمان حفاظت محیط زیست، قوانین دائمی و خاص مرتبط با محیط زیست، موارد محیط زیستی منشور حقوق شهروندی و متن کامل خط مشی و اصول کلی برنامه دولت یازدهم تشریح شده است.
این کارنامه به تعداد محدود چاپ کاغذی داشته و برای حفظ درختان بر روی لوح فشرده(سی دی) تکثیر و در دسترس است.

00