برنامه امروز ،جشنواره فیلم سبز، سینما فلسطین

دنیای سبز تر - 22 شهریور 1396   07:41
برنامه امروز ،جشنواره فیلم سبز، سینما فلسطین
 
برنامه‌های نمایش پنجمین روز جشنواره بین المللی فیلم سبز در سینما فلسطین تهران / چهارشنبه ۲۲ شهریور
 
 ✅ سالن شماره ۱:
 
ساعت ۱۴-۱۶
«رویای بیداری»، «انرژی آینده»، «پانگولین»، «آخرین ببرهای سوماترا»، «خط اشکی»
 
ساعت ۱۶-۱۸
«غول مهربان»، «جمعه قالی»، «اسوال و بارد»، «آواز غروب: بر پایه قطعاتی از انقراض»
 
ساعت ۱۸-۲۰
«آبی اقیانوس»، «هیچکس»، «رشد منفی، از افسانه فراوانی تا ساده گرایی داوطلبانه»، «عروس بوکان»
 
ساعت ۲۰-۲۲
«آنتولینا»، «ناگزیر»، «به کجا می رویم؟»، «کوپال»
 
ساعت ۲۲-۲۴
«سینمای بیرون»، «ریز جهان در یک بالکن»، «بودن یا نه؟...بودن!»، «هبوط»، «دیوید آتنبورو: نور زمینی»
 
✅ سالن شماره ۲:
 
ساعت ۱۴-۱۶
«خاطرات یک دریاچه»، «فلامینگوها»، «قلمرو سلطان»، «آماربرداری وحوش»، «مرال شمال»
 
ساعت ۱۶-۱۸
«نقش زندگی»، «کودکان بلوط»، «بچه های زمین»، «غواص»، «شاعران زندگی»
 
ساعت ۱۸-۲۰
«حرف شیرین»، «چمچاره»، «دیجامه»، «رویای سرخ»، «تعادل شکننده»
 
ساعت ۲۰-۲۲
«آرابیدوپسیس تالیانا»، «داگ بین»، «زباله در زباله»، «چین پلاستیکی»
 
ساعت ۲۲-۲۴
«جنگل جنوبی»، «جزیره خورشید سیاه»، «شلهه»، «پرندگان در سایه»
 
✅ سالن شماره ۳:
«گذر از یونان»، «عبور از آلپ»، «آبی رود» به ترتیب در سانس های ۱۴، ۱۶ و ۱۸ نمایش داده می شوند.

00