تغییرات اقلیمی

گرمایش زمین و کاهش 90 درصدی وسعت بزرگترین منطقه کشت قهوه جهان

دنیای سبز تر - 22 شهریور 1396   14:05
گرمایش زمین و کاهش 90 درصدی وسعت بزرگترین منطقه کشت قهوه جهان

یک الگوی اکولوژیکی از آمریکای لاتین- بزرگترین تولیدکننده قهوه - نشان می دهد که این منطقه با کاهش حدود 90 درصدی مزارع کشت قهوه تا سال 2050 مواجه می شود.
 
به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس، پیش از این چند مطالعه پیش بینی کرده بودند که تغییر اوضاع اقلیمی هوا و تداوم افزایش دمای هوا می تواند اراضی مناسب کشت قهوه را تا سال 2050 به نصف کاهش دهد.
اما تازه ترین مطالعه و تهیه یک الگوی اکولوژیکی جدید از آمریکای لاتین کاهش های بیشتری را نشان می دهد، به طوری که بر اساس این الگو، وسعت مزارع کشف قهوه احتمالا تا 88 درصد کاهش می یابند و این کاهش ها به ویژه در مناطق پست و کم ارتفاع مانند نیکاراگوئه، هندوراس و ونزوئلا بیشتر خواهد بود
محققان در این مطالعه همچنین نحوه تاثیر اوضاع اقلیمی آینده را بر زنبورهای عسل و سایر گونه های زنبور که گیاهان قهوه را گرده افشانی می کنند و باعث افزایش محصول می شوند، بررسی کردند
براساس گزارش تحقیق یاد شده، به طور کلی در 51 درصد مناطق مرتفع تر مناسب کشت قهوه، شمار زنبورها کاهش خواهد یافت
محققان توصیه کردند که پرورش دهندگان قهوه در این مناطق باید با به حداقل رساندن استفاده از آفت کش ها و حفظ تنوع گیاهان بومی، برای تامین غذای زنبورها که گرده افشان های اصلی گیاه قهوه هستند، اقدام کنند

00