فناوری

فناوری نوینی که در ۳۰ کشور اجرای موفق داشته است

آیا پرورش درخت بدون نیاز به آب ممکن است؟

دنیای سبز تر - 19 مـهر 1396   07:36
فناوری نوینی که در ۳۰ کشور اجرای موفق داشته است

آیا پرورش درخت بدون نیاز به آب ممکن است؟
 
با استفاده از یک فناوری نوین در کاشت و پرورش درخت،‌ نیاز به آبیاری از میان برداشته شده؛ این تکنولوژی در ۳۰ کشور اجرای موفق داشته است.
 
به گزارش پایگاه خبری جهان سبز به نقل از  باشگاه خبرنگاران پویا؛ فناوری نوین برای درختکاری بدون آب در 30 کشور در سخت‌ترین نقاط آب و هوائی جهان با 90 درصد زنده‌مانی اجرای موفق داشته است.
 
اصل اول در کاشت نهال با استفاده از این تکنولوژی، تولید نهال در نهالستان به نحوی است که ریشه اصلی آن مستقیم بوده و به هیچ وجه دچار پیچ خوردگی نشود.
 
 اصل دوم، استفاده از کمپوست‌های آلی و قارچ مایکوریزا در خاک گلدان در نهالستان و نیز بستر کشت نهال در زمین اصلی است؛ قارچ مایکوریزا پس از استقرار در خاک ریسه‌های خود را به درون سلول‌های ریشه فرستاده و برای ادامه حیات خود مواد قندی از گیاه دریافت می‌کند.
 
اصل سوم، دستکاری و تخریب نشدن ساختار مویرگی خاک است. در بسیاری از موارد برای کاشت نهال چاله‌های بزرگی حفر شده یا از تجهیزاتی استفاده می‌شود که در دیواره و کف چاله‌ها لایه سخت و فشردگی ایجاد شده و در اثر همین موضوع توسعه ریشه در خاک و نیز حرکت مولکول‌های آب از میان لوله‌های مویرگی موجود در خاک به سختی انجام شده یا متوقف می‌شود.
 
اصل چهارم، استفاده از ظرفی به نام واتر‌باکساست که از جنس پلی پروپیلن بوده البته نوع زیست محیطی و تجدید‌پذیر ان هم بنام گرین باکس وجود دارد و به مدت یک سال روی نهالی که با رعایت سه اصل فوق کاشته شده قرار می‌گیرد و فقط یک بار در زمان کاشت 15 لیتر آب داخل آن ریخته شده و حدود 25 لیتر اب نیز پای نهال ریخته می‌شود.
 
سپس به مدت یک سال واتر باکس با نهال باقی مانده و در این مدت به آبیاری نیاز ندارد؛ پس از یکسال نیز واترباکس از روی نهال برداشته شده و برای کاشت نهال جدید استفاده می‌شود؛ نهال قبلی نیز پس از این نیازی به آبیاری ندارد. 

00