مقایسه سطح آلایندگی قبل و بعد از طوفان هاروی

دنیای سبز تر - 24 بهمن 1396   05:22
مقایسه سطح آلایندگی قبل و بعد از طوفان هاروی

پایگاه خبری جهان‌سبز- غلظت هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) در همسایگی شهر هیوستون در آمریکا و محیط‌زیست آن مورد بررسی قرار گرفت.

در سال‌های اخیر، بررسی اثرات وقوع پدیده‌های طبیعی پیشرفت کرده است.
مطالعه جدیدی که  انجام‌شده توسط اساتید دانشگاه تگزاس در آمریکا و در مجله پلاس وان (Plus One) به چاپ رسیده است، غلظت هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای را قبل و بعد از طوفان هاروی موردبررسی قرارداد. چون منطقه موردبررسی در نزدیکی پالایشگاه‌ها و دیگر اماکن صنعتی در هیوستون واقع‌شده است، سلامت شهروندان این ناحیه را آلودگی و خطرات زیست‌محیطی تهدید می‌کند.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد، مناطقی که غلظت هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای در آنها قبل از طوفان کم بوده است، بعد از طوفان غلظت بیشتری داشتند و برعکس. اگرچه مقیاس این بررسی کوچک است، اما مقایسه نمونه‌های قبل و بعد از طوفان درک ما را از تغییرات ملکولی در جهت شناسایی فجایع طبیعی افزایش می‌دهد. 

00