شایعه انحلال دانشکده محیط زیست صحت ندارد

دنیای سبز تر - 22 اسفند 1396   07:13
شایعه انحلال دانشکده محیط زیست صحت ندارد

به گزارش ایسنا، امید بزرگ حداد سرپرست دانشکده محیط زیست با اشاره به شایعات منتشر شده در خصوص مصوبات اخیر هیات امنای دانشکده، گفت: آموزش های تخصصی محیط بانی و توانمندسازی بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست از اصلی ترین وظایف دانشکده محیط زیست بوده و خواهد بود.
بزرگ حداد، سرپرست دانشکده محیط زیست گفت: قطعا دانشکده محیط زیست باید ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و تجارب چند دهه خود در زمینه آموزش های تخصصی، مهارتی و به‌خصوص محیط‌بانی را با نیازهای روز تطبیق داده و بیش از گذشته با سازمان همسو شود اما شایعه انحلال دانشکده محیط زیست صحت ندارد.
بزرگ حداد با توجه به مکاتبات اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشکده و با سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر توقف پذیرش دانشجو در دانشکده محیط زیست، افزود: علاوه بر سیاست های کلان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه فعالیت دانشکده به شکل فعلی را با چالش روبرو ساخته است، اما این نخستین بار نیست که چنین تکلیفی برای دانشکده محیط زیست تعیین می گردد. پیش از این نیز تصمیم مشابهی گرفته شده بود که به هر دلیل اجرایی نشد و به نوعی می توان گفت مصوبه حاضر، در واقع تاکید مجدد بر اجرای مصوبات سال 90 شورای عالی اداری است.
بزرگ حداد افزود: دانشکده محیط زیست باید ظرفیت ها، زیرساخت ها و تجارب چند دهه خود در زمینه آموزش های تخصصی، مهارتی و به خصوص محیط بانی را با نیازهای روز تطبیق داده و بیش از گذشته با سازمان همسو شود.


00