لغو مصوبه "برج باغ" پس از 14 سال

دنیای سبز تر - 22 اسفند 1396   12:01
لغو مصوبه "برج باغ" پس از 14 سال
 
 اعضای شورای شهر تهران امروز به لغو مصوبه برج باغ رأی مثبت دادند.
 به گزارش ایسنا، امروز صبح در جلسه شورای شهر تهران اعضای شورا به لغو مصوبه موسوم به برج باغ رأی مثبت دادند.
لغو مصوبه برج باغ در حالی است که اعضای شورای شهر این مصوبه را قاتل باغات تهران معرفی کرده بودند ، سرانجام بعد از 14 سال این مصوبه شورای شهر دوم با کسب اکثریت آرا لغو شد.
بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران ملزم شد تا ظرف یک ماه پیشنهاد جایگزین را اعلام کند که پس از بررسی جزییات طرح مقرر شد تا شهرداری تهران طی دو ماه لایحه جدیدی برای حفاظت و صیانت از باغات تهران به شورای شهر ارائه کند.


00