اعتراض به استخدام فارغ التحصیلان رشته های نامرتبط در سازمان حفاظت محیط زیست

دنیای سبز تر - 25 اردیبهشت 1397   16:44
اعتراض به استخدام فارغ التحصیلان رشته های نامرتبط  در سازمان حفاظت محیط زیست
 
جمع گسترده ای از فارغ التحصیلان رشته محیط زیست با تشکیل کمپینی در فضای مجازی نسبت به فراخوان استخدام کارشناسان رشته های نامرتبط با محیط زیست در پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور اعتراض خود را اعلام کردند.
دلیل اعتراض فارغ التحصیلان این رشته دعوت از فارغ التحصیلان رشته های غیر از محیط زیست برای مشاغلی است که به گرایش های رشته محیط زیست نزدیکتر است. برخی از شغل ها و رشته های فراخوان شده عبارتند از:
- کارشناسی ارزیابی توان / اکولوژیک سرزمین برای رشته های شیمی ، عمران، متالوژی و ...
- کارشناس آموزش و ترویج محیط زیست برای رشته جامعه شناسی ،
- بررسی آلودگی هوا برای رشته های عمران، مکانیک، سیستمهای انرژی، شیمی ،
 - پایش محیط زیست برای رشته های عمران، شیمی فرآیند ،
- کارشناس حیات وحش برای  رشته حشره شناسی
 در این نامه می خوانیم: جای خالی رشته هایی همچون بهداشت محیط در شغل های کاملا" مرتبط مانند آلودگی هوا و جو و  پایش محیط زیست نیز جای سوال دارد. اینکه برای شغل کارشناس زیستگاه های آبی از رشته( ایمنی، بهداشت، محیط زیست  H.S.E  ) درخواست شده نیز برای دانش آموختگان این رشته ها بحث برانگیز است.
این در حالیست که رشته علوم و مهندسی محیط زیست که از شاخه های مهندسی کشاورزی است در مقطع کارشناسی دارای گرایش محیط زیست / منابع طبیعی است و در مقطع کارشناسی ارشد نیز سه گرایش آلودگی محیط زیست، ارزیابی توان و تنوع زیستی دارد. اما در اکثر شغل ها رشته های مهندسی عمران، مکانیک، شیمی و رشته های در الویت دوم قرار دارند و همچنان برای فارغ التحصیلان رشته آموزش محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به گنجاندن درس " انسان و محیط زیست" در دروس پایه یازدهم مدارس نه وضعیت آموزش این واحد درسی در مدارس روشن است نه بکارگیری دانش آموختگان این رشته. بکارگیری رشته جامعه شناسی برای شغل کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست نشان از عدم هماهنگی و آگاهی مدیران و برنامه ریزان آزمون ها از وجود رشته های دانشگاهی و نیازسنجی آنها در شغل های مناسب است.
این نامه در پایان یادآور می شود در پی تماس جمعی از این فارغ التحصیلان با مدیران مرتبط سازمان اعم از معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست پاسخ روشن و قانع کننده ای از این مدیران بدست نیامده است.
 
جهان سبز در تماس با مقامات سازمان محیط زیست پیگیر دریافت پاسخ و توضیحات آنهاست.  00