افت سطح آب زیرزمینی در 26 آبخوان آذربایجان غربی

دنیای سبز تر - 26 اردیبهشت 1397   10:52
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: 26 آبخوان استان دچار افت سطح آب زیرزمینی شدند. کیومرث دانشجو در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: از مجموع 32 آبخوان در استان، 26 آبخوان دارای افت سطح آب زیرزمینی در بلندمدت هستند و تعداد 16 آبخوان از جمله آبخوانهای ارومیه، سلماس، خوی، بوکان و میاندواب ممنوعه هستند.
وی تصریح کرد: میانگین افت سطح آب زیرزمینی در کل آبخوانهای استان در بلندمدت 4.90 متر بوده و از حجم مخازن زیرزمینی به میزان 943.81 میلیون مترمکعب کاسته شده است.
دانشجو با بیان اینکه بیشترین افت سطح آب زیرزمینی در بلندمدت در دشت‌های بزرگ سلماس (19.7متر)، پیرانشهر( 8.95 متر) و خوی (7.18 متر) اتفاق افتاده است، اظهار کرد: افت سطح آب زیر زمینی در اکثر دشت های استان باعث کاهش آبدهی چاه‌ها شده و در تعدادی از آبخوانها به خصوص در حاشیه دریاچه ارومیه مثل ابخوانهای کهریز قوشچی، و قالقاچی قره باغ باعث افزایش شوری آب زیر زمینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به وضع نامناسب منابع آب زیرزمینی گفت: کشور ما با مصرف 70 درصدی منابع آب تجدیدپذیر در وضعیت بحرانی قرار گرفته و امروزه آذربایجان غربی دیگر از استان های پر آب کشور نبوده و شرایط به وجود آمده جایگزینی فرهنگ سازگاری با کم آبی و همراهی مردم را می طلبد چرا که ادامه این روند عواقب جبران ناپذیری همچون زلزله های شدید و نشست زمین و همچنین پیشروی آب شور به سمت چاههای آب و از بین رفتن کشاورزی در منطقه را در پی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تصریح کرد: زمستان سال گذشته بارش برفی خوبی در سطح استان نداشتیم که این کمبود بارشها کاهش روان آب ها و به تبع آن کاهش آب ورودی پشت سد ها و همچنین آب ورودی به دریاچه ارومیه در ماههای آتی را موجب خواهد شد.
دانشجو در خصوص وضعیت سدهای استان گفت: به دلیل بارشهای اخیر وضعیت آب مخزن سدها نسبت به سال گذشته وضعیت خوبی داشته ولی به جهت کاهش روان آبهای ناشی از نبود ذخیره برفی در ارتفاعات و افزایش دما در ماه‌های آتی پیش بینی می شود آب پشت سدها با سرعت بیشتری کاهش یابد.


00