خشک شدن ۲۵۰ رشته قنات در مهریز یزد

دنیای سبز تر - 26 اردیبهشت 1397   11:55
مدیر جهادکشاورزی مهریز با اشاره به خشک شدن 250 رشته قنات این شهرستان بر اثر خشکسالی های متوالی سال‌های گذشته، اظهار کرد: کمبود آب، بهره‌برداران بخش کشاورزی منطقه را دچار مشکل کرده است. به گزارش ایسنا، کامیار رسولی در این باره تصریح کرد: ۲۵۰ رشته از ۴۲۰ رشته قنات این شهرستان در چند سال اخیر بر اثر کاهش بارندگی و خشکسالی به طور کامل خشک شده و این موضوع بهره‌برداران بخش کشاورزی بسیاری از مناطق شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: خشک شدن قنوات به وی‍ژه در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان، خسارت‌های زیادی را به کشاورزان و دامداران این مناطق وارد کرده است. رسولی بدون اشاره به میزان خسارت‌های وارده در این حوزه، تصریح کرد: خشکسالی‌های متوالی در شهرستان موجب کاهش و افت کیفیت تولید اغلب محصول باغی و زراعی شده است.
وی، خشکی و کاهش آبدهی بیشتر قنوات حوزه شهر مهریز و به ویژه در دهستان‌های میانکوه، بهادران، خورمیزات، تنگ‌چنار و ارنان را مهمترین مشکل بخش کشاورزی شهرستان ذکر کرد. رسولی با بیان این که ادامه خشکسالی موجب ضرر و زیان زیادی به کشاورزان شده است، به اهمیت اجرای طرح‌های نوین آبیاری با حمایت دولت در بخش کشاورزی به عنوان یک راهکار تاکید کرد.
سطح زیر کشت اراضی کشاورزی مهریز ۱۷ هزار هکتار و تعداد بهره‌برداران آن ۱۲ هزار خانوار هستند.


00