کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با روش‌های نوین کشاورزی

دنیای سبز تر - 26 اردیبهشت 1397   12:12
پایگاه خبری جهان‌سبز- علی فتحی- کالیفرنیا برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی اقدام به انجام روشی نوین کرده است. ابتکار خاک‌ سالم در ایالت کالیفرنیا بر روش‌های مدیریت زمین و کشاورزی برای ساخت خاک‌های آلی تمرکز دارد. هدف از این کار کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به خصوص کربن، است.
ادارات و سازمان‌های دولتی زیادی، که توسط وزارت صنایع غذایی و کشاورزی اداره می‌شوند، از بودجه موجود برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی استفاده می‌کنند. آمار نشان می‌دهد که نزدیک به 75 درصد کربن موجود در زمین در خاک یافت می‌شود. همچنین نزدیک به یک چهارم تنوع‌زیستی در جهان در خاک‌ها زندگی می‌کنند. برای آمریکا، به عنوان کشوری که در زمینه کشاورزی پیشرو است، تغییر ساختار خاک و افزایش مقاومت آن در برابر تغییرات اقلیم، امری ضروری است.
اما دولت، سلامت خاک را چگونه بهبود می‌بخشد؟ برنامه‌ای عملیاتی در سال 2016 به انجام برخی از شیوه‌ها در کشاورزی، (مانند: کاشت گیاهان پوششی، کاهش شخم زدن، حفظ باقیمانده محصولات، مدیریت چریدن دام و افزایش تولید کمپوست) اقدام کرد. تحقیقات نشان داده است که روش‌های کشاورزی مناسب می‌تواند به جذب سالانه 5.3 تن کربن به ازای هر هکتار، از جو به زمین کمک کند.


00