اختتامیه جشنواره و مسابقه ملی طراحی ساختمان انرژی صفر

صنعت ساختمان باید متحول شود

دنیای سبز تر - 13 تــیر 1397   06:54
روز گذشته مراسم اختتامیه جشنواره و مسابقه ملی طراحی ساختمان انرژی صفر با حضور چیت چیان وزیر سابق نیرو و دودابی نژاد، معاون فنی و استاندارد ساتبا برگزار شد. در این همایش مسابقه ای نیز برگزار شد که در راستای هدف جشنواره، یعنی فراهم آوردن عرصه مناسب جهت شناسایی و معرفی استعدادها، ارتقای دانش تخصصی و گرد هم آوردن فعالان حوزه ساختمان و انرژی بود. در این مسابقه از شرکت کنندگان  خواسته شده بود تا با توجه به زمینه تخصصی خود و فناوری های نوین انرژی کارآ، ایده ها و راه حل های کاربردی در جهت موضوع مسابقه ارائه دهند.
امیر دودابی نژاد، در راستای اهمیت انرژی در ساختمان عنوان کرد: " با توجه به سهم بیش از 50 درصدی مصرف انرژی برق در ساختمان ها که نزدیک به 21 هزار مگاوات آن تنها به سیستمهای سرمایشی اختصاص می یابد، حوزه انرژی در صنعت ساختمان توجه ویژه ای را طلب می‌کند. "
وی افزود: "اگرچه نوع رفتار و الگوی مصرف انرژی مردم از اهمیت زیادی برخوردار است ولی سهم عمده ای از مصرف انرژی صنهت ساختمان را شامل نمی شود، بلکه بخش عمده الگوی مصرف مربوط به نوع طراحی و ساخت ساختمان و تجهیزات آن است که بر روی رفتار مردم نیز تاثیر می‌گذارد."
در قسمت دیگر این همایش چیت چیان یکی از نکات حائز اهمیت در حوزه انرژی را زمان مناسب برای تبدیل ساختمان به ساختمان انرژی صفر عنوان کرد: " اگرچه در تمام مراحل یعنی احداث و بهره برداری می توان ساختمان به به انرژی صفر تغییر داد، ولی کمترین هزینه، زمانی خواهد بود که این ایده از زمان طراحی اعمال شود. "
وی در ادامه عنوان کرد که خانه انرژی صفر می تواند متحول کننده وضعیت اقتصادی و مهندسی کشور باشد: "هر اروپایی با وجود رفاه بیشتر تنها 80 درصد  هر ایرانی انرژی مصرف می کند که این مقدار برای برخی کشور های آسیایی تا 25 درصد نیز می رسد. متاسفانه، مصرف انرژی بیشتر در ایران به معنای رفاه بیشتر نیست و همه  تنها هدر روند. خانه های انرژی صفر نه تنها می تواند تا 40 درصد مصرف انرژی هر ایرانی را کاهش دهد، بلکه موجب شکل گیری مشاغل زیادی نیز بشود. "


00