‍ ‏امروز چراغ قرمز زمين روشن مي شود!

دنیای سبز تر - 10 مرداد 1397   10:46

امروز اول اگوست ٢٠١٨، Earth Overshot Day (روز پیش برداشت از زمین) روزي است که میزان مصرف منابع طبیعی زمین برای آن سال، بیش از ظرفیت زمین برای بازسازی منابع در آن سال است. یعنی بشر تا این تاریخ، سهم استفاده از منابع طبیعی تا پایان سال را پیش برداشت کرده و اضافه برداشت، قابل جبران نمي باشد.
 
🔹محاسبه تاریخ دقیق روز پیش برداشت زمین (EOD) از طریق تقسیم توان تولید بیولوژیکی زمین (مقدار منابع طبیعی تولید شده توسط زمین در آن سال) بر ردپای اکولوژیکی جهان (میزان مصرف منابع طبیعی زمین توسط بشر در آن سال) و ضرب عدد بدست آمده در ۳۶۵ روز سال بدست می‌آید.

🔹اين روز توسط یک گروه بین المللی از  متخصصان محیط زیست موسوم به «شبکه ردپای جهانی» نامگذاری شده است.
 
 
نقل ازpayeshemohitzist)
 


01